Provess wil kinderen, jongeren en hun omgeving ondersteunen om tot een optimale ontwikkeling, functioneren en welbevinden te komen, vanuit een kleinschalige, zorgzame en oplossingsgerichte benadering.

Er wordt ontwikkelingsgerichte zorg geboden, gericht op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden en rekening houdend met eventuele beperkingen.

Provess is er ondermeer voor:

Leerlingen in het basisonderwijs met leerproblemen op het gebied van

 • lezen en spelling (o.a. dyslexie)
 • rekenen (o.a. dyscalculie)
 • hoogbegaafdheid


Ouders met vragen over hun kind op het gebied van:

Algemene ontwikkeling:

 • intelligentie
 • leervorderingen

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

 • concentratie
 • overactiviteit
 • sociale angst
 • faalangst
 • motivatie
 • contactname

Opvoedingsproblemen:

 • opstandig gedrag
 • teruggetrokken gedrag


Leerlingen in het voortgezet onderwijs met problemen op het gebied van:

 • lezen en spelling (o.a. dyslexie)
 • rekenen (o.a. dyscalculie)
 • huiswerkattitude
 • motivatie 


Leerlingen in het voortgezet onderwijs en ouders met vragen over:

 • leermogelijkheden, intelligentie
 • schoolkeuze m.b.t. het vervolgonderwijs 


“Second opinion” onderzoek m.b.t.:

 • schoolkeuze vervolgonderwijs