Provess biedt o.a. de volgende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden:

  • kortdurende en klachtgerichte behandelingen van kinderen vanaf ongeveer 6 jaar, door middel van methoden en werkwijzen van gedragstherapie, cognitieve therapie en oplossingsgerichte therapie.
  • begeleiding van ouders bij opvoedkundige vraagstukken.
  • bespreking van het psychodiagnostisch verslag en behandelingsadvies met ouders en/of leerkracht .
  • begeleiding van leerkracht bij de uitvoering van het behandelingsplan.
  • evaluatie en bijstelling van het behandelingsplan wanneer dit door derden wordt uitgevoerd.
  • behandeling van leerproblemen op het gebied van lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Verwijzing

Er kan verwezen worden naar andere hulpverlenersinstellingen of individuele deskundigen, bijvoorbeeld in geval van na het vaststellen van ADHD, een kinderarts die eventuele medicatie kan voorschrijven.

N.B. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.